"Vítězství čeká toho, kdo má všechno v pořádku; lidé tomu říkají štěstí.
Porážka patří tomu, kdo něco zanedbá; tomu se říká smůla."

Roald Amundsen

Balkánská muzika

Svatý Linhart

Svatý Linhart (sv. Leonard) pocházel ze vznešeného franckého rodu. Zřekl se úřadů, které vykonával na dvoře krále Chlodvíka a vstoupil do kláštera v Micy u Orleansu. Po smrti opata kláštera sv. Maxima odešel jako poustevník do lesů u Limoges, kde vybudoval malou svatyni. Směrovala k němu spousta lidí, ujímal se i zločinců a zajatců. Zemřel roku 559.

Na Šumavě na bavorské, ale i české straně byl velmi uctívaným patronem pastýřů, stád a chovu dobytka. Ochraňuje i zajatce, zámečníky, sedláky a čeledíny. Hospodáři se k němu obraceli s prosbami o pomoc a symbolicky obětovali hrubě kované železné figurky představující dobytek. To se považovalo za jeden z nejlepších prostředků při nemoci dobytka.


Leonard se narodil na počátku 6. století v urozené franské rodině blízké králi Chlodvíkovi, který mu byl za kmotra při křtu. Jako mladík odmítl Leonard vstoupit do armády a stal se žákem sv. Remigia, arcibiskupa z Remeše. V jeho službách se zasazoval zvláště za zlepšení životních podmínek ve vězeních a mnoha vězňům vymohl i propuštění na svobodu. Pověst o něm se rozšířila po celé zemi, takže mu král Chlodvík nabídl biskupský úřad. Leonard však odmítl a odešel do ústraní v blízkosti Limoges.

Když jednoho dne procházel lesem, nalezl zde královnu, kterou nečekaně přepadly porodní bolesti. Leonardovy modlitby jí pomohly překonat bolesti a přivést na svět synka. Když se to král Chlodvík dozvěděl, věnoval onu část lesa Leonardovi, aby tam vybudoval klášter. Leonard tedy vybudoval oratoř ke cti Panny Marie a hlavní oltář zasvětil svatému Remigiovi. Klášter dostal jméno Nobiliacum (dnes Noblac). Zde také svatý Leonard zemřel 6. listopadu 545. Jako svého patrona ho vzývají zvláště vězni a také matky před porodem.


Svatý Linhart (St. Leonard) se podle legendy usadil na počátku 6. století jako poustevník nedaleko francouzského Limoges. Z jeho lesní cely, která se stala cílem mnoha zoufalých a hledajících radu, se postupně vyvinul klášter St-Léonard-de-Noblat. Linhart se stal jeho prvním představeným (opatem) a v klášteře je také pochován.

Jeho kult je od středověku velmi rozšířen v Bavorsku a Rakousku, kde se stal Linhart jedním z nejoblíbenějších světců. Za jeho ochranu a pomoc prosí kromě sedláků a čeledínů také zajatci, horníci, bednáři, vozkové, zámečníci a kováři. Sv. Linhart je také patronem šestinedělek. Lidé se k němu také obrací v prosbách za dobrý porod, proti bolestem hlavy a duševním chorobám

Kostely a sochy svatého Linharta v Česku

Mušov

Mušov
Kostel sv. Linharta v Mušově. Podle některých starousedlíků to byl právě on, kdo zachránil mušovský kostel před zbouráním.

Jméno St Leonard ve světě nese několik míst, další lze nalézt se jménem Saint-Léonard nebo Saint-Leonard.

Leonard of Port Maurice

Další stopy ke jménu sv. Leonarda vedou k italovi Saint Leonard of Port Maurice, který žil v 17.-18. století. Byl to františkánský kněz, který se během svého života zabýval asketismem. Myslím však, že jméno Linhart je spojeno spíše s Leonardem of Noblac. Nejsme přece žádní asketi!

narozen: 20. prosince 1676, Porto Maurizio
zemřel: 26. listopadu 1751, Rome
uctívaný: Římskokatolická církev
blahoslavený: 19. června 1796, papež Pius VI
kanonizován: 29. června 1867, papež Pius IX
svátek: 27. listopadu

ONEbit.cz hosting - Ještě dostupnější webhosting
Copyright © AldoMoro.net 2oo6
Webhosted by P.E.S. consulting, s.r.o.